Free API (Ver- 00.1)

Endpoint: https://customcountdown.io/getAPI?id=clock-idSample: https://customcountdown.io/getAPI?id=sample
Type: JSON